ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟ 10/1/16 ΕΩΣ 25/1/16

 

 

Το ΕΠΑΛ Ναυπάκτου θα επισκεφθεί την Κύπρο στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS Plus. Οι μαθητές θα επισκεφθούν επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με την παραγωγή ηλεκτρισμού από εναλλακτικές πηγές  ενέργειας

.images (1)

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιανουαρίου 2016 και θα είναι διάρκειας 16 ημερών.solar_aiolika

Στόχος του Προγράμματος ERASMUS+!

Το πρόγραμμα παρέχει σε σχολεία τη δυνατότητα να συνεργαστούν με εταίρους στην Ευρώπη και να αναπτύξουν τις επαγγελματικές δεξιότητες του προσωπικού τους. Στηρίζει δραστηριότητες που ενισχύουν την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τη δοκιμή καινοτόμων προσεγγίσεων όσον αφορά την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων, όπως η ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, η αντιμετώπιση μειονεκτημάτων ή η πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Οι δραστηριότητες μπορούν να προωθούν δεσμούς με τον κόσμο εκτός σχολείου και με άλλους κλάδους εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η πλατφόρμα διάδοσης Erasmus+ είναι το ενιαίο σημείο ενημέρωσης για τα εκπαιδευτικά προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, πολιτισμού και νεολαίας.images

Erasmus+: το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση,την Κατάρτιση,τη Νεολαία,και τον Αθλητισμό για το διάστημα 2014-2020.

Το πρόγραμμα Erasmus+ στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει επτά έτη και ο προϋπολογισμός του θα ανέλθει σε 14,7 δισ. ευρώ, δηλαδή, είναι αυξημένος κατά 40% σε σύγκριση με τα σημερινά επίπεδα δαπανών, αντανακλώντας τη δέσμευσης της ΕΕ να επενδύσει στους τομείς αυτούς.

Μέσω του Erasmus+ πάνω από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα μπορέσουν να σπουδάσουν, να επιμορφωθούν, να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα καθώς και να συμμετάσχουν σε δράσεις εθελοντισμού στο εξωτερικό.

Επίσης, το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει διακρατικές συμπράξεις μεταξύ ιδρυμάτων και οργανισμών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία και να γεφυρωθεί ο κόσμος της εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας, με απώτερο στόχο να καλυφθούν οι ελλείψεις δεξιοτήτων που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη.

Το Erasmus+ θα στηρίξει παράλληλα τις εθνικές προσπάθειες για εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Στον τομέα του αθλητισμού, θα χρηματοδοτήσει τοπικές δράσεις καθώς και διασυνοριακά σχέδια αντιμετώπισης προβλημάτων όπως οι στημένοι αγώνες, το ντοπάρισμα, η βία και ο ρατσισμός.

Το Erasmus+ είναι η συνένωση επτά ήδη υφιστάμενων προγραμμάτων της ΕΕ στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, ενώ για πρώτη φορά, περιλαμβάνεται ο τομέας του αθλητισμού. Δεδομένου ότι αποτελεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το Erasmus+ παρέχει περισσότερες δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας, και του αθλητισμού· εξάλλου, οι όροι συμμετοχής και χρηματοδότησης έχουν απλουστευθεί, σε σύγκριση με τα προηγούμενα προγράμματα.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *