ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

gastronomie

 

Στελέχος Τουριστικών Επιχειρήσεων.

  • Σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της Κύπρου, παρεχεται η δυνατότητα πρωτοποριακής θεωρητικής κατάρτισης και ουσιαστικής πρακτικής απασχόλησης με στόχο ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να:
  •  Ασκεί σύγχρονη διοίκηση για την επίτευξη των στόχων της τουριστικής επιχείρησης
  • Εφαρμόζει επιστημονικές και τεχνολογικές διοικητικές μεθόδους και πρακτικές στην παραγωγή, τιμολόγηση, διανομή και προώθηση τουριστικών προϊόντων.
  • Διεξάγει έρευνα τουριστικής αγοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια προϊόντα ζητούν οι δυνητικοί τουρίστες.
  • Προγραμματίζει την οικονομική και όχι μόνο δραστηριότητα της τουριστικής επιχείρησης με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, τόσο το φυσικό όσο και αυτό που αποτελεί δημιούργημα των ανθρώπων.
  • Διερευνά και αξιολογεί τις δυνατότητες εκμετάλλευσης των τουριστικών πόρων/ προορισμών και κατ΄ επέκταση της τουριστικής τους ανάπτυξης.
  • Διαχειρίζεται κατά τον αποτελεσματικότερο τρόπο τους ανθρώπινους πόρους της τουριστικής επιχείρησης.
  • Διατυπώνει, προγραμματίζει και εφαρμόζει πολιτικές σε μικροτουριστικό και μακροτουριστικό επίπεδο, προκειμένου να επιτύχει επιθυμητούς εφικτούς στόχους.
  • Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών στων Η/Υ στον τουρισμό γενικά.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *