ΨΥΚΤΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΕΠΑΛ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ RATIO

Ολοκληρώθηκε στις 11/02/2017 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΠΑΛ ΛΕΧΑΙΝΩΝ και ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ στην Λεμεσό. Το πρόγραμμα που εντασσόταν στο πλαίσιο του Ευρωπαικού Προγράμματος Κινητικότητας ERASMUS +, Τεχνική Επαγγελματική Κατάρτιση,  ήταν διάρκειας δύο βδομάδων και έγινε σε δύο φάσεις. Η πρώτη στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του RATIO και η δεύτερη σε επιχειρήσεις του κλάδου. Το πρόγραμμα συμπεριελάμβανε επιπλέον πολιτιστικές επισκέψεις σε όλη την Κύπρο αλλά και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε αντίστοιχες Τεχνικές Σχολές της Κύπρου. Σαυτές τόσο οι μαθητές όσο και οι Συνοδοί καθηγητές τους έιχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να γνωρίσουν καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και καλές πρακτικές στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο πρόγραμμα συμπεριελήφθησαν και αθλητικές δραστηριότητες