ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το Κέντρο Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης  RATIO δημιουργήθηκε το 1993 για να εξυπηρετήσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες της αγοράς κύρια σε τεχνικά επαγγέλματα.

Απευθύνεται σε όσους έχουν γνώσεις που αποκτήθηκαν μέσω άτυπης εκπαίδευσης και επιδιώκουν στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Κατοχύρωσης Επαγγελματικών Προσόντων να την πιστοποιήσουν, σε άτομα που είναι στην αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση και έχουν ανάγκη πρακτικής εξάσκησης υπό καθοδήγηση, αλλά και άτομα που εξασκούν ένα από τα τεχνικά επαγγέλματα που προσφέρονται και επιδιώκουν να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.

Το Κέντρο έχει άψογη συνεργασία με τις Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές της Κύπρου, τους Συνδέσμους των Κλάδων με τους οποίους ασχολείται (Μηχανικών αυτοκινήτων, Ψυκτικών, Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Ξενοδόχων κά), οι οποίοι είναι και οι συνεργάτες και οι τροφοδότες θέσεων πρακτικής εξάσκησης.

images

Από το έτος 2014 συνεργαζόμενο με φορείς της Αγροτικής Οικονομίας παρέχει την δυνατότητα κατάρτισης σε νέους Αγρότες, αλλά και βοήθειας μέσω του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης στην δημιουργία της δικής τους αγροτικής ή αγροτουριστικής επιχείρησης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *