ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

Με τον όρο ηλεκτρολογία εννοούμε το   ιδιαίτερα ευρύ γνωστικό αντικείμενο και   πεδίο εφαρμογών του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

Η επιστήμη ηλεκτρολόγου μηχανικού (επίσης ηλεκτρική εφαρμοσμένη μηχανική) ασχολείται με προβλήματα που συνδέονται με τα μεγάλης κλίμακας ηλεκτρικά συστήματα, όπως η μετάδοση ισχύος και ο έλεγχος μηχανών, ενώ η συναφής επιστήμη ηλεκτρονικού μηχανικού εξετάζει τα μικρής κλίμακας ηλεκτρονικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί ασχολούνται συνήθως με τη διαβίβαση της ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι ηλεκτρονικοί ασχολούνται κυρίως με τη χρησιμοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας για να διαβιβάσουν πληροφορίες

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις νέες τεχνολογίες και την παραγωγή ενεργειας από ενναλακτικές πηγές

Το Κεντρο καλύπτει το συνολο των θεωρητικών αναγκών και τις εργαστηριακές απαιτήσεις, ενω τα ηλεκτρολογικά τμήματα μεγάλων βιομηχανιών καθώς και μεμονωμένες επιχειρήσεις του κλάδου , υποδέχονται και προσφέρουν μικρής ή μεγάλης χρονικής διάρκειας θέσεις πρακτικής εξάσκησης σε νέους που εχουν επιλέξει την ηλεκτρολογία σαν μελλοντικό τους επάγγελμα, κάτω από την συνεχή εποπτεία και καθοδηγηση των εκπαιδευτών του Κέντρου.

Το Κέντρο προετοιμάζει υποψήφιους του κλάδου για τις εξετάσεις στα πλαίσια της Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων που αποκτήθηκαν μέσω άτυπης εκπαίδευσης.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *