ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

1. Εκπαίδευση τεχνικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου (Τέλος Απριλίου 2016)

2. Περιβαλλοντική διαχείριση τουριστικών μονάδων (Μάιος 2016)

2. Εκπαιδευση τεχνικών ηλεκτρολόγων στην εγκατάσταση φωτοβολτα’ι’κών συστημάτων (Μάιος 2016)

 

Πληροφορίες / εγγραφές: ratiocy@gmail.com, τηλ:25761018, Fax:25333109

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *